Tildes Jumis (LV)

Nepieciešams pieslēgumam

  • datubāzes nosaukums  -  šo atradīsiet savās Tildes Jumis aplikācijā
  • lietotājvārds un parole, ports - šo var noskaidrot sūtot e-pastu uz jumis@tilde.lv

Pielēguma izveide 

  1. Savā kontā atveriet sadaļu Source Data (avota dati)
  2. Spiediet Add new source application (pievienot jaunu avota aplikāciju)
  3. No piedāvātajām opcijām izvēlieties "Tildes Jumis"
  4. Norādiet nepieciešamo informāciju logā
  5. Spiediet "Import" pogu
  6. Pārbaudiet vai "Status" sadaļā rādās "imported", lai pārliecinātos, ka imports noticis veiksmīgi

Atskaišu ielāde