Nepieciešams pieslēgumam

 • datubāzes nosaukums  -  šo atradīsiet savās Tildes Jumis aplikācijā
 • lietotājvārds un parole, ports - šo var noskaidrot sūtot e-pastu uz jumis@tilde.lv

Pielēguma izveide 

 1. Savā kontā atveriet sadaļu Source Data (avota dati)
 2. Spiediet Add new source application (pievienot jaunu avota aplikāciju)
 3. No piedāvātajām opcijām izvēlieties "Jumis"
 4. Norādiet nepieciešamo pieslēgšanās informāciju logā
 5. Izvēlieties Jums nepieciešamās importa opcijas un spiediet "Import" pogu
 6. Pārbaudiet vai "Status" sadaļā rādās "imported", lai pārliecinātos, ka imports noticis veiksmīgi

Izdevumu un ieņēmumu konti, peļņa vai zaudējumi konts

Pēc noklusējuma flex.bi:

 • kā peļņas un zaudējuma kontu izmanto 8610
 • kā ienākuma kontus izmanto kontus, kas sākas ar cipariem 81 un sākas ar ciparu 6
 • kā izdevumu kontus izmanto kontus, kas sākas ar cipariem 82, sākas ar cipariem 7 un kontu 8810

Lai mainītu šos iestatījumus lūdzu nosūtiet e-pastā support@flex.bi jūsu vēlamo kontu sadalījumu.