Skip to main content
Skip table of contents

Jumis PRO (LV)

Nepieciešams pieslēgumam

 • datubāzes nosaukums  -  šo atradīsiet savās Tildes Jumis aplikācijā
 • lietotājvārds un parole, ports - šo var noskaidrot sūtot e-pastu uz jumis@tilde.lv

Pielēguma izveide 

 1. Savā kontā atveriet sadaļu Source Data (avota dati)
 2. Spiediet Add new source application (pievienot jaunu avota aplikāciju)
 3. No piedāvātajām opcijām izvēlieties "Tildes Jumis"
 4. Norādiet nepieciešamo informāciju logā
 5. Spiediet "Import" pogu
 6. Pārbaudiet vai "Status" sadaļā rādās "imported", lai pārliecinātos, ka imports noticis veiksmīgi

Atskaišu ielāde

Lai ielādētu jau gatavas atskaites jūsu kontā:

 1. Dodieties uz TILDES JUMIS atskaišu analītikas kontu
 2. Izvēlieties panelik kuru vēlieties savā kontā uz saviem datiem
 3. Spiediet daudzpunkti (...) un pēc tam "Export definition" (eksportēt definīciju)
 4. Spiediet "Copy to clipboard" (kopēt starpliktuvē)
 5. Atgriezieties jūsu kontā
 6. Spiediet "Create a new Dashboard" (izveidot jaunu paneli)
 7. Spiediet daudzpunkti (...) un "Importe definition" (importēt definīciju)
 8. Ielīmējiet (paste) nokopēto tekstu
 9. Spiediet "OK"
 10. Veiciet nepieciešamos labojumus vai rakstiet par nepieciešamiem labojumiem uz support@flex.bi

Izdevumu un ieņēmumu konti, peļņa vai zaudējumi konts

Pēc noklusējuma flex.bi:

 • kā peļņas un zaudējuma kontu izmanto 8610
 • kā ienākuma kontus izmanto kontus, kas sākas ar cipariem 81 un sākas ar ciparu 6
 • kā izdevumu kontus izmanto kontus, kas sākas ar cipariem 82, sākas ar cipariem 7 un kontu 8810

Lai mainītu šos iestatījumus lūdzu nosūtiet e-pastā support@flex.bi jūsu vēlamo kontu sadalījumu. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.